Prudnik24

Grupa Azoty ZAK SA. – oferty pracy

Grupa Azoty ZAK SA. – oferty pracy
25 czerwca
17:27 2021

Grupa Azoty ZAK S.A. z Kędzierzyna Koźla poszukuje pracowników na stanowiska: Referent ds. Ekonomicznych – stażysta, Laborant – analityk – stażysta oraz Aparatowy Produkcji Nawozów Sztucznych. Poniżej szczegóły.

1 Referent ds. Ekonomicznych – stażysta

w Biurze Zakupów i Obrotu Energią

Osoba odbywająca staż będzie realizować m.in. następujące zadania:

 • bieżące i okresowe analizy zakupów surowców/usług,
 • sporządzanie sprawozdań, analiz, prognoz i innych dokumentów na potrzeby JB Energetyka,
 • aktualizowanie swojej wiedzy w zakresie przepisów prawnych dotyczących zakupów i sprzedaży,
 • sporządzanie analiz cenowych kupowanych surowców/ usług,
 • współuczestniczenie w wystawianiu faktur,
 • obsługa systemu SAP,
 • współuczestniczenie w przygotowaniu umów handlowych i nadzór nad ich realizacją,
 • współuczestniczenie w ocenie dostawców,
 • realizacja innych zleconych prac związanych z przeprowadzeniem analiz ekonomicznych i innych dotyczących mediów energetycznych.

Wymagane wykształcenie oraz umiejętności:

 • wykształcenie średnie, preferowane ekonomiczne,
 • zaawansowana/ dobra znajomość MS Excel,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność strategicznego myślenia, wyciągania wniosków i rozwiązywania problemów

Mile widziana:

 • znajomość języka angielskiego

Kandydatów zainteresowanych ofertą prosimy o wysyłanie aplikacji (CV + list motywacyjny) za pomocą opcji „Aplilkuj na to stanowisko” (dostępna na stronie: https://zak.grupaazoty.com/oferty-pracy/referent-ds-ekonomicznych-stazysta) lub na adres mailowy kedzierzyn.rekrutacja@grupaazoty.com z uwzględnieniem w tytule kodu rekrutacji: PE-1.STAŻ.04.07.2021.

Termin składania ofert: do 4 lipca 2021 roku.

2 Laborant – analityk – stażysta

w Biurze Badań Laboratoryjnych

Miejsce odbywania stażu: Kędzierzyn-Koźle ulica Mostowa 30A:
Laboratorium Badań Środowiskowych i Energetycznych, Laboratorium Nawozów Saletrzanych, Laboratorium Estrów i Mocznika, Laboratorium OXO, Laboratorium Analiz i Metali.

Osoba odbywająca staż będzie realizować m.in. następujące zadania:

 • sporządzanie roztworów analitycznych, odczynników,
 • nadzorowanie i obsługa sprzętu pomiarowego,
 • przygotowywanie próbek do badań,
 • wykonywanie badań oraz obliczeń z zakresu analityki chemicznej,
 • prowadzenie dokumentacji laboratoryjnej,
 • prowadzenie spraw związanych z działalnością laboratorium.

Wymagane wykształcenie oraz umiejętności:

 • wykształcenie średnie lub wyższe, o kierunku chemicznym lub pokrewnym,
 • znajomość obsługi pakietu MS Office,
 • sumienność i zaangażowanie przy wykonywaniu obowiązków służbowych,
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, dokładność.

Mile widziane:

 • znajomość zasad pracy laboratoryjnej lub doświadczenie w pracy laboratoryjnej,
 • znajomość klasycznych technik analitycznych i technik instrumentalnych takich jak: chromatografia, spektroskopia, elektrochemia,
 • znajomość wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Kandydatów zainteresowanych ofertą prosimy o wysyłanie aplikacji (CV + list motywacyjny) za pomoca opcji „Aplilkuj na to stanowisko” (dostępna na stronie https://zak.grupaazoty.com/oferty-pracy/referent-ds-ekonomicznych-stazysta) lub na adres mailowy kedzierzyn.rekrutacja@grupaazoty.com z uwzględnieniem w tytule kodu rekrutacji: NI.STAŻ.30.06.2021.

Termin składania ofert: do 30 czerwca 2021 roku.

3 Aparatowy Produkcji Nawozów Sztucznych

Praca w systemie zmianowym w Wydziale Mocznika w Jednostce Produkcyjnej Nawozy

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie realizować m.in. następujące zadania:

 • prowadzenie procesu produkcyjnego w warunkach nadzorowanych i zgodnych z wymaganymi parametrami,
 • stały nadzór nad stanem technicznym instalacji produkcyjnej,
 • rejestracja stanów magazynowych gotowych produktów, surowców i innych materiałów.

Wymagane wykształcenie oraz umiejętności:

 • wykształcenie średnie, mile widziane średnie techniczne,
 • podstawowa znajomość obsługi, konserwacji urządzeń i armatury,
 • pełna sprawność psychoruchowa,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • sumienność i odpowiedzialność przy wykonywaniu obowiązków służbowych.

Kandydatów zainteresowanych ofertą prosimy o wysyłanie aplikacji (CV + list motywacyjny) za pomoca opcji „Aplilkuj na to stanowisko” (dostępna na stronie https://zak.grupaazoty.com/oferty-pracy/referent-ds-ekonomicznych-stazysta) lub na adres mailowy kedzierzyn.rekrutacja@grupaazoty.com z uwzględnieniem w tytule kodu rekrutacji: PZ-1-3.27.06.2021.

Termin składania ofert: do 27 czerwca 2021 roku.

Gazeta Prudnik24 – numer 259

Reklamy

 

ReklamyFacebook