Prudnik24

Epidemia nie zatrzymała prac nad projektem

Epidemia nie zatrzymała prac nad projektem
26 czerwca
17:02 2021

W ramach polsko-czeskiego projektu „Technika Bez Granic” uczniowie nabędą doświadczenie zawodowe w sektorze branżowym, a także zdobędą umiejętności z zakresu przedsiębiorczości.

Współpraca Starostwa Powiatowego oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku z Střední průmyslová škola a Obchodní Akademie oraz miastem Bruntal zaowocowała stworzeniem projektu „Technika Bez Granic”, w którym główny nacisk stawiany jest na poprawę jakości kształcenia, unowocześnienie oferty i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy.

Realizacja projektów unijnych w czasach pandemii jest znacznie utrudniona. Wyprowadzone obostrzenia związane ze stanem epidemii wymusiły wprowadzenie szczególnych rozwiązań dotyczących realizacji projektów. Dotyczyły one m.in. kursu języka czeskiego dla grupy realizującej. Podczas zajęć, które musiały odbyć się w formule online, uczestnicy projektu uczyli się podstaw języka partnera projektu. Kompetencje te będą przydatne podczas realizacji zaplanowanych w przyszłości działań. Już od września uczniowie CKZiU udadzą się do Bruntala, gdzie zdobędą praktyczne doświadczenie zawodowe w sektorze branżowym, jak i również rozwiną wiedzę z zakresu przedsiębiorczości. Przed tym czekają ich również kursy językowe. To wszystko pozwoli nabyć uczniom wiedzy z zakresu nowoczesnych technologii, zgodne z koncepcją tzw. „czwartej rewolucji przemysłowej” (określaną jako „Przemysł 4.0”),

Całkowita wartość projektu „Technika bez granic” to 1 mln 518 tys. euro (po stronie Powiatu Prudnickiego budżet to prawie 686 tys. euro, po stronie partnera czeskiego – ponad 832 tys. euro). Projekt jest realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Projekt „Technika bez granic” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Przekraczamy granice”.

Źródło: Powiat Prudnicki

Gazeta Prudnik24 – numer 259

Reklamy

 

ReklamyFacebook