Prudnik24

Burmistrz z wotum zaufania

Burmistrz z wotum zaufania
30 czerwca
11:48 2021

Podczas czerwcowej sesji Rady Miejskiej, głosowano wotum zaufania oraz udzielono absolutorium burmistrzowi Prudnika Grzegorzowi Zawiślakowi. Nikt z rajców nie był przeciw, jedynie dwóch wstrzymało się od głosu.

Podczas sesji sternik gminy przedstawił raport o stanie gminy Prudnik za rok 2020 (udzielono mu wotum zaufania) oraz sprawozdanie finansowe gminy za rok ubiegły. W tej sprawie głosowano nad absolutorium, którego również burmistrzowi udzielono.

Grzegorza Zawiślaka poprosiliśmy o odniesienie się do wyników głosowania.

– To już drugie absolutorium w tej kadencji i pomimo trudnego roku, jakim niewątpliwie był 2020 r. cieszę się, że udało się zrealizować budżet i radni udzieli mi swojego poparcia. To ważne by w obecnych trudnych czasach stawiać na współdziałanie, łączyć a nie dzielić. – komentuje samorządowiec. W jego opinii w radzie „zasiadają mądrzy i odpowiedzialni radni”.

– Za ich rozsądek chciałem im podziękować. Dodatkowo pragnę też wyróżnić prezesów, dyrektorów, kierowników, naczelników oraz pracowników Urzędu Miejskiego, jednostek i spółek gminy Prudnik. To dzięki nim udało się zrealizować budżet i przejść „suchą stopą” ten ciężki rok. – podsumowuje.

Niespodziewana epidemia koronawirusa nadwątliła w 2020 roku budżety wielu gmin w kraju. W większości z nich podejmowano kroki mające na celu ratowanie miejscowej przedsiębiorczości. W gminie Prudnik już w marcu 2020 roku podjęto decyzje o ulgach adresowanych do firm, które w skutek zagrożenia epidemicznego miały problemy finansowe, przestoje w produkcji czy ograniczyły świadczenie usług. Pomoc dotyczyła m.in. najmu lokali użytkowych, podatków od nieruchomości, środków transportowych oraz opłat za użytkowanie wieczyste gruntów. Fot. poglądowe, arch. GP24

Maciej Dobrzański

Gazeta Prudnik24 – numer 264

Reklamy 

ReklamyFacebook