Prudnik24

Nawiązywali nowe kontakty

Nawiązywali nowe kontakty
26 sierpnia
18:34 2021

Delegacja Powiatu Prudnickiego oraz Gmin Biała, Lubrza, Prudnik i Głogówek wzięła udział w organizowanych w Šternberku polsko-czeskich warsztatach w ramach projektu „Współpraca międzysektorowa na pograniczu – stowarzyszenia i gminy uczą się wzajemnie”

Ten unijny projekt jest realizowany przez Powiat Prudnicki w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania Šternbersko oraz Mikroregionem Šternbersko. Dzięki niemu po obu stronach granic realizowane są liczne wydarzenia, seminaria kierowane zarówno do przedstawicieli samorządu, jak i stowarzyszeń.

W dniach 13-14 sierpnia grupa samorządowców z terenu powiatu prudnickiego uczestniczyła w warsztatach zorganizowanych przez Mikroregion Šternbersko. Poznała m.in. w niewielką wieś Hlásnice, gdzie od lat rozwijana jest idea wolontariatu na rzecz miejscowości. Co ciekawe, nie dotyczy to tylko nieodpłatnej pracy mieszkańców na rzecz swojej małej ojczyzny, ale również wolontariatu międzynarodowego przy wsparciu działających globalnie organizacji. Wydarzenie było również okazją do obejrzenia, w jaki sposób realizowane są inwestycje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w zakresie renowacji zabytków czy zagospodarowania przestrzeni miejskiej. Spotkanie było również dobrą okazją do rozmów samorządowców na temat współpracy przy wspólnych działaniach, na które można pozyskać dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Już we wrześniu w ramach kolejnych transgranicznych działań grupa wójtów i burmistrzów z terenu Mikroregionu Šternbersko odwiedzi powiat prudnicki, gdzie pozna ostatnie efekty realizacji projektów unijnych w naszym regionie.

Projekt „Współpraca międzysektorowa na pograniczu – stowarzyszenia i gminy uczą się wzajemnie” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 „Przekraczamy granice”.

Źródło: powiatprudnicki.pl

Fot. Powiat Prudnicki

Gazeta Prudnik24 – numer 259

Reklamy

 

ReklamyFacebook