Prudnik24

Debata o Nowej Polityce Przemysłowej. Prezes Grupy Azoty ZAK S.A. gościem podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Debata o Nowej Polityce Przemysłowej. Prezes Grupy Azoty ZAK S.A. gościem podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego
28 września
17:11 2021

Nowa Polityka Przemysłowa – to temat dyskusji, która odbyła się w pierwszym dniu European Economic Congress Katowice Poland z udziałem Pawła Stańczyka, prezesa zarządu Grupy Azoty ZAK. Podczas panelu omówiono założenia oraz zdefiniowano znaczenie strategii przemysłowej dla rozwoju polskich przedsiębiorstw.

Europejski Kongres Gospodarczy (EEC) to prestiżowa, od lat obecna na rynku gospodarczych eventów marka, która pozostaje aktywna również w czasach epidemii COVID-19. Według organizatorów wydarzenia od maja do września 2020 r. były adekwatną do niezwykłej sytuacji odpowiedzią na potrzebę dyskusji o gospodarczych problemach i wyzwaniach czasu pandemii. Nie inaczej jest w tym roku, gdy Kongres Gospodarczy przyjął formułę kilkumiesięcznej kampanii, której kulminacją była 13 edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego w dniach 20-22 września. Z uwagi na sytuację epidemiczną debaty odbywały się w formule hybrydowej – stacjonarnie z udziałem gości w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach oraz z możliwością udziału zdalnego. Na tak ważnym wydarzeniu nie mogło zabraknąć prezesa Grupy Azoty ZAK S.A. Pawła Stańczyka.

Uczestnicy kongresu podkreślili wagę budowania i zachowywania kompetencji oraz nakreślili granice dobrze rozumianego patriotyzmu gospodarczego.

– Przed przemysłem chemicznym stoi wiele wyzwań, kolejne regulacje motywują nas do ciągłego doskonalenia i unowocześniania profilu działalności. Jesteśmy w przededniu publikacji strategii Grupy Azoty, zawierającej odpowiedzi na powyższe wyzwania, czyli szereg przedsięwzięć, które umocnią naszą pozycję na rynkach. – mówił podczas swojego wystąpienia Paweł Stańczyk. Według niego kluczowy jest aspekt innowacyjności. Przykładem takiego podejścia może być budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego w Kędzierzynie-Koźlu, realizacja kilkunastu doktoratów wdrożeniowych, czy aktywna współpraca z ośrodkami akademickimi na rzecz rozwoju gospodarczego. Warto w tym miejscu przypomnieć, że niedawno podpisano list intencyjny w temacie utworzenia Dolnośląskiej Doliny Wodorowej, którego Grupa Azoty ZAK S.A. była sygnatariuszem.

– Aby móc realizować te ambitne cele, musimy mieć ku temu wykreowane odpowiednie warunki, zwłaszcza w zakresie legislacji. Rozwiązania prawne powinny być możliwie upraszczane i sprzyjać sprawnemu wdrażaniu nowych technologii, ponieważ to decyduje wprost o konkurencyjności firmy. Ponadto należy dbać o zachowanie i rozwój kompetencji, ponieważ to ludzie tworzą technologie. – przekonywał Paweł Stańczyk. Prezes wskazywał, że kierując się ideą patriotyzmu gospodarczego nie można jednocześnie zamykać się na świat. Świadczyć mają o tym przedstawione przez niego dane.

– W naszym przypadku eksport na rynek zagraniczny buduje ok. 40% przychodów. Konieczność współpracy w wymiarze międzynarodowym objawia się także w zabezpieczaniu bazy surowcowej – dostaw gazu, propylenu. By być konkurencyjni i innowacyjni, musimy być otwarci, aktywni na rynkach zewnętrznych – dodawał prezes.

Z kronikarskiego obowiązku nadmieńmy, że organizatorem kongresu jest Grupa PTWP (Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości).

Maciej Dobrzański

Prezes Grupy Azoty ZAK S.A. Paweł Stańczyk. Fot. Grupa Azoty ZAK.S.A.


Gazeta Prudnik24 – numer 287

Reklamy

Reklamy

Facebook