Prudnik24

Grupa Azoty ZAK dba o środowisko. Certyfikat przedłużony

Grupa Azoty ZAK dba o środowisko. Certyfikat przedłużony
25 listopada
12:34 2021

23 listopada 2021 r. podczas konferencji TECHCO FORUM wręczono Certyfikaty Ramowego Systemu Zarządzania Responsible Care związanego z realizacją programu „Odpowiedzialność i Troska”®. Grupa Azoty ZAK otrzymała potwierdzenie zgodności z wytycznymi Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego oraz zasadami i kryteriami Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, dzięki czemu otrzymała przedłużenie certyfikacji do 2025 roku. Certyfikat dla spółki przyjął prezes zarządu Paweł Stańczyk.

Wręczenie certyfikatów odbyło się podczas konferencji organizowanej przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego TECHCO Forum w dniach 23-24 listopada 2021 roku w Bronisławowie (woj. łódzkie). Sympozjum łączy trzy kluczowe projekty PIPC w trzech blokach tematycznych – Program Bezpieczna Chemia, Forum Ekologiczne Branży Chemicznej, Projekt Chemia 4.0. Wydarzenie jest płaszczyzną dyskusji, prezentacji case studies i najnowszych rozwiązań produktowych dla całego polskiego przemysłu.

Po uroczystości wręczenia certyfikatów, prezes zarządu Paweł Stańczyk w rozmowie z prezesem zarządu PIPC Tomaszem Zielińskim przedstawił zadania wynikające z programu „Odpowiedzialność i Troska”®.

Jednym z podstawowych założeń inicjatywy jest zobowiązanie przedsiębiorstw do ciągłego rozwoju we wszystkich aspektach działalności, w szczególności w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa procesowego i ochrony zdrowia. Grupa Azoty ZAK realizuje program „Odpowiedzialność i Troska”® od 1994 roku. Od tego czasu diametralnie zmienił się zakres oddziaływania Grupy Azoty ZAK na środowisko, co potwierdzają cykliczne audyty i rozliczenia zadań.

Zawdzięczamy to głównie budowie nowych instalacji oraz rezygnacji z nieefektywnych środowiskowo technologii. Wszystko to pozwoliło na ograniczenie w Grupie Azoty ZAK emisji zanieczyszczeń do powietrza, poziomu poboru wód oraz ilości odprowadzanych ścieków, jak również ograniczeniu ilości składowanych odpadów – wyjaśnia Paweł Stańczyk. – Ciągły rozwój stosowanych technologii jest niezbędny, aby sprostać wymaganiom rynku i klientów. Naszym priorytetem w tym procesie jest szacowanie w planowanych inwestycjach wpływu na środowisko, bezpieczeństwo procesowe i lokalną społeczność.

Wśród pozytywnych zmian, jakie nastąpiły od początku realizacji programu, można szczególnie wyróżnić:

 ograniczenie w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza – o ponad 80%,

 ograniczenie poziomu poboru wód – o ponad 50%,

 ograniczenie ilości odprowadzanych ścieków – o ponad 50%,

 najbardziej spektakularne – ograniczenie ilości składowanych odpadów – o 100% – w 2020 r. spółka nie zdeponowała w środowisku żadnych odpadów pochodzących z działalności produkcyjnej,

 ograniczenie ładunku związków organicznych odprowadzanych do rzeki Odry – o ponad 60%,

 ograniczenie ładunku azotu amonowego w odprowadzanych ściekach – o ponad 90%.

Uzyskane wyniki dowodzą, że jesteśmy świadomym przedsiębiorstwem, dla którego troska o środowisko naturalne stała się priorytetem zgodnie z zasadą, że ekologia stanowi nie tylko kosztowny obowiązek, ale jest również szansą na dalszy rozwój – podkreśla Paweł Stańczyk.

Program Responsible Care, przyjęty w Polsce w 1992r. pod nazwą „Odpowiedzialność i Troska”, to międzynarodowa inicjatywa przemysłu chemicznego w Polsce nadzorowana przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego. Dzięki programowi przedsiębiorstwa z branży chemicznej mogły zintegrować w jeszcze większym niż dotychczas stopniu wspólne działania w kierunku poprawy warunków w obszarze ochrony zdrowia, bezpieczeństwa procesowego oraz ochrony środowiska, jak również poprawić otwartość komunikowania w zakresie działań i osiągnięć w tych obszarach. Grupa Azoty ZAK wpisuje się z powodzeniem we współczesne trendy środowiskowe związane z prowadzeniem działalności w perspektywie ciągłego rozwoju, z zachowaniem zasad poszanowania ochrony środowiska we wszystkich aspektach oddziaływania i uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju – potwierdza prezes zarządu PIPC Tomasz Zieliński.

Potwierdzeniem zaangażowania Grupy Azoty ZAK w dodatkowe działania na rzecz środowiska i lokalnych społeczności jest fakt, że w 2020 r. zakład jako pierwsza firma w Polsce zdobył główną nagrodę w europejskim konkursie RC Awards organizowanym przez Europejską Radę ds. Przemysłu Chemicznego (CEFIC). Nagrodę w kategorii „Community Support” – Społeczność lokalna – przyznano za realizację inicjatyw związanych z ochroną zdrowia publicznego i środowiska. Fot.: Polska Izba Przemysłu Chemicznego (3)

Gazeta Prudnik24 – numer 259

Reklamy

 

ReklamyFacebook