Prudnik24

Nowa jakość powiatowej oświaty – wirtualna strzelnica w II LO

Nowa jakość powiatowej oświaty – wirtualna strzelnica w II LO
18 stycznia
18:19 2022

Wspólnym staraniem Samorządu Powiatu Prudnickiego i kadry Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku zakończono kolejny etap unowocześniania bazy dydaktycznej w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Prudniku. Na mocy umowy z Ministrem Obrony Narodowej zrealizowano ambitne, innowacyjne zadanie, polegające na utworzeniu wirtualnej strzelnicy, umożliwiającej prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród młodzieży klas mundurowych.

Z nowego obiektu cieszy się starosta Radosław Roszkowski: Niewątpliwie wprowadzenie zajęć strzeleckich podniesie atrakcyjność i skuteczność prowadzonej przez szkołę edukacji dla uczniów Oddziałów Przygotowania Wojskowego oraz klas mundurowych II LO przy ZSR w Prudniku. Całość wpisuje się w konsekwentną politykę Zarządu Powiatu Prudnickiego, który wszelkimi siłami dąży do stworzenia nowoczesnej bazy edukacyjnej, dla szkolnictwa średniego.

Wtóruje mu wicestarosta Janusz Siano: Strzelnica dedykowana jest również dla organizacji pozarządowych, prowadzących działalność na rzecz obronności państwa oraz funkcjonariuszy Policji i Służby Więziennej. To szczególnie ważne w dzisiejszych czasach.

Całość kosztów przedsięwzięcia wyniosła 197.944,00 zł. Inicjatywa dyrekcji ZSR w Prudniku została wsparta potencjałem organizacyjnym i finansowym (50 tys. zł.) Samorządu Powiatu Prudnickiego, a zwłaszcza nakładem pracy naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia Anny Wojtczak. Należy również podkreślić duży wkład Ministerstwa Obrony Narodowej, które przekazało na ten cel dotację w kwocie 150 tys. zł.

Oddana do użytku z końcem grudnia 2021r. strzelnica jest kompletnym, multimedialnym, przenośnym, strzeleckim systemem szkolno-treningowym umożliwiającym prowadzenie ćwiczeń jednocześnie dla 4 strzelających, z wykorzystaniem różnych rodzajów broni treningowej – karabinków lub pistoletów (laserowych symulatorów broni), na różnych wirtualnych odległościach, z postaw strzeleckich: leżąc, klęcząc, stojąc.

Zainstalowany pionierski system szkolno-treningowy „Pojedynek” posiada następujące elementy: moduł projekcji (w tym: obudowa, zestaw mikrokomputerowy PC, projektor, kamera, głośnik, punkt dostępowy WI-FI, i Bluetooth, klawiatura bezprzewodowa z gładzikiem, tablet, drukarka), oprogramowanie, broń treningowa (4 kpl. replik karabinu szturmowego HK-416 na green-gaz, 4 kpl. replik pistoletu GLOCK 19, bezprzewodowe dedykowane moduły laserowe. Instalacja powyższego, multinowoczesnego wyposażenia była możliwa po uprzedniej adaptacji pomieszczenia w przyziemiu budynku szkoły. Wszystkie zdjęcia – Powiat Prudnicki

Gazeta Prudnik24 – numer 259

Reklamy

 

ReklamyFacebook