Prudnik24

Na aktywizację seniorów

Na aktywizację seniorów
21 lutego
13:07 2022

Gmina Prudnik aplikuje o środki w ramach drugiego modułu „SENIOR+” (na lata 2021-2025). Pieniądze mają być przeznaczone na wsparcie funkcjonowania już istniejących placówek – w tym przypadku Klubu Senior+ przy ul. Traugutta 10.

– Zgodnie z możliwościami programu środki te chcemy skierować na aktywizację seniorów. – komentuje burmistrz Prudnika Grzegorz Zawiślak. – W grę wchodziłoby pokrycie kosztów: biletów wstępu do kina, teatru, przejazdów do placówek kulturalno- oświatowych, zakup środków czystości, materiałów biurowych, papierniczych do zajęć artystycznych, plastycznych, opłaty za internet, opłaty za abonament RTV z tytułu użytkowania tychże urządzeń w siedzibie Klubu Senior +, czy opłaty za wywóz nieczystości stałych.- wylicza sternik gminy w rozmowie z GP24.

Gmina wnioskuje o dotację w wysokości 48 tysięcy zł., co stanowi maksymalną – dopuszczalną programem- wysokość dofinansowania całości kosztów będących przedmiotem projektu.

– Rozstrzygnięcie konkursu i podjęcie decyzji o wyborze zadań które otrzymają dofinansowanie spodziewane jest do końca marca – dodaje samorządowiec.

Maciej Dobrzański

Gazeta Prudnik24 – numer 291

Reklamy

Reklamy

Facebook