Prudnik24

Grupa Azoty ZAK S.A. radzi sobie w niestabilnym otoczeniu rynkowym

Grupa Azoty ZAK S.A. radzi sobie w niestabilnym otoczeniu rynkowym
27 maja
09:23 2022

Grupa Azoty ZAK S.A. zamknęła I kwartał 2022 r. zadowalającymi wynikami finansowymi – zyskiem netto na poziomie 253 mln zł, przychodami w wysokości 1,38 mld zł oraz wynikiem EBITDA wynoszącym 334 mln zł, w ujęciu skonsolidowanym. Rezultaty te oznaczają wzrost w stosunku do I kwartału 2021 r. o odpowiednio: 336%, 140% i 237%. Marża EBITDA w analizowanym okresie wyniosła 24,1% (zmiana o 6,9 p. p. r/r).

Znaczący wpływ na obszary działalności Grupy Azoty ZAK S.A. miała agresja Rosji na Ukrainę, która nastąpiła w I kwartale 2022 r. Wojna doprowadziła m.in. do wzrostu cen energii i surowców, co drastycznie obniżyło rentowność produkcji zarówno nawozów, jak i chemikaliów. Konflikt doprowadził także do destabilizacji w światowej logistyce.

– Segment Oxoplast, bardziej narażony na czynniki związane z wybuchem wojny za naszą wschodnią granicą, wzorcowo zadbał o zabezpieczenie surowcowe, gwarantując zgodną z planem realizację dostaw produktów do klientów. Ponadto w trudnym otoczeniu rynkowym jednostce udało się wypracować wynik EBITDA powyżej założeń – podkreśla Paweł Stańczyk, prezes zarządu Grupy Azoty ZAK S.A.

Na działalność Segmentu Nawozy decydujący wpływ miał drastyczny wzrost cen gazu ziemnego, spowodowany niepewnością po wybuchu wojny na Ukrainie. Kluczową rolę odegrała efektywna polityka zabezpieczenia cen surowca, realizowana przez Grupę Azoty.

Inwestycje

W I kwartale 2022 r. Grupa Azoty ZAK S.A. zwiększyła nakłady inwestycyjne do poziomu 41 mln zł (w analogicznym kwartale 2021 r. nakłady te wynosiły 16 mln zł).

W ostatnią fazę realizacji weszła budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego oraz dwa zadania w ramach Nowej Koncepcji Energetycznej: „Wymiana kotła E-102 oraz przegrzewacza pary E-117” i „Modernizacja węzła półspalania na Wydziale Amoniaku”.

Za półmetkiem znajduje się modernizacja węzła sprężania gazu syntezowego dla potrzeb Wytwórni Amoniaku – inwestycja o wartości 180 mln zł, kluczowa dla produkcji nawozów.

Równolegle opracowywany jest projekt procesowy w zakresie modernizacji instalacji mocznika.

W I kwartale br. kędzierzyńska spółka uzyskała pozwolenie na budowę laboratorium paliw alternatywnych, które ma stanowić ważne ogniwo w polskiej gospodarce wodorowej.

Gazeta Prudnik24 – numer 290

Reklamy

Reklamy

Facebook