Prudnik24

Opaski dla prudnickich seniorów

Opaski dla prudnickich seniorów
21 czerwca
11:34 2022

Korpus Wsparcia Seniorów – tak nazywa się rządowy program, do którego dołączyła gmina Prudnik.
W jego ramach 100 seniorów otrzyma opaski bezpieczeństwa.

Na początku maja Ośrodek Pomocy Społecznej w Prudniku poinformował, że prowadzi nabór osób, które chcą otrzymać opaskę bezpieczeństwa z całodobowym monitoringiem w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.

– W ramach Programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa”. Opieką zostanie objętych ok. 100 seniorów z Gminy Prudnik, w szczególności osób mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia – wyjaśnia Ewa Pawlinów Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku.

Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z usługą operatora pomocy (24 h na dobę siedem dni
w tygodniu), w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą. Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmie decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub wezwać służby ratunkowe.

Udział w programie jest całkowicie bezpłatny i gwarantowany do końca roku 2022. W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców gminy Prudnik o kontakt osobisty lub telefoniczny z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Prudniku ul. Traugutta 10  lub pod numerami telefonów:   77 4067038  wewnętrzny:  201, 225 lub 226

Zgłoszenia do w/w Programu należy dokonać poprzez uzupełnienie i złożenie Karty zgłoszenia, którą można pobrać w siedzibie OPS w Prudniku lub na stronie internetowej.

Źródło: UM Prudnik

Gazeta Prudnik24 – numer 291

Reklamy

Reklamy

Facebook