Prudnik24

Duży sukces samorządu powiatowego

Duży sukces samorządu powiatowego
07 lipca
09:59 2022

Podczas odbywającej się w Mikołajkach (08.06.br) uroczystej gali starosta prudnicki Radosław Roszkowski odebrał statuetkę za wysokie 7. miejsce samorządu w rankingu Związku Powiatów Polskich za 2021 rok.

– To honor i wyzwanie do jeszcze cięższej pracy. Ta radość nie byłaby możliwa, gdyby nie świetne współdziałanie całego Zarządu Powiatu z Januszem Siano, Alicją Zawiślak, Dragomirem Rudym i Joachimem Koszem, Rady Powiatu, sekretarz Agnieszki Zagórskiej i skarbnik Larysa Zamorska, a także wspaniałej ekipy Starostwa Powiatowego w Prudniku i jednostek podległych.mówi starosta prudnicki Radosław Roszkowski

Laureaci typowani są w 6 kategoriach: (1) powiaty do 60 tys. mieszkańców; (2) powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców; (3) powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców; (4) miasta na prawach powiatu; (5) gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz (6) gminy wiejskie.

Oceniając Jednostki Samorządu Terytorialnego, eksperci Związku Powiatów Polskich przyznają punkty w ramach wielu kryteriów, ujętych w dziesięciu grupach tematycznych, takich jak: działania proinwestycyjne i prorozwojowe; rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego; umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji; promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej; wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej; rozwiązania ekoenergetyczne i proekologiczne; współpraca krajowa i międzynarodowa oraz działania promocyjne.

Gazeta Prudnik24 – numer 260

Reklamy

 

ReklamyFacebook