Prudnik24

Dr Artur Żurakowski będzie konsulem

Dr Artur Żurakowski będzie konsulem
27 lipca
17:29 2022

Jutro o godz. 14:30 w Opolu przy ul. Ozimskiej 184  nastąpi uroczyste otwarcie Konsulatu Honorowego Republiki Czeskiej w Opolu z udziałem wiceministra Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej
Martina Smoleka, oraz ambasadora republiki czeskiej w Warszawie Jakuba Dürr. Honorowym konsulem ma zostać znany w Prudniku przedsiębiorca i społecznik dr Artur Żurakowski.

„Otwarciem konsulatu honorowego Republika Czeska reaguje na dynamiczny rozwój
stosunków między Czechami a Polską oraz coraz ważniejszą rolę współpracy na poziomie
naszych regionów. Ponadto województwo opolskie i jego metropolia Opole stają się dla
Czechów coraz bliższe. Dzięki wybudowanej infrastrukturze turystycznej i komunikacyjnej
nasze regiony stale zbliżają się do siebie.” – brzmi komunikat z Warszawy.

„Dalej czytamy, że: „Konsulat honorowy w Opolu będzie służył obywatelom Czech nade wszystko będzie
pracował nad zbliżeniem naszych narodów i zacieśnianiu współpracy gospodarczej i
kulturalnej na całym pograniczu Polsko Czeskim w rejonie Opolszczyzny oraz rejonem Śląsko
Morawskim po drugiej stronie granicy.” – oraz: „Pan dr Artur Żurakowski, który stanie na czele tego urzędu pochodzi z Polski, studiował we Wrocławiu i postanowił związać swoje życie z pograniczem czesko- polskim. Oprócz pełnienia funkcji konsularnych nowy konsulat honorowy będzie współpracował z
naszą ambasadą oraz polskimi partnerami przy organizacji wydarzeń z zakresu publicznej i
gospodarczej dyplomacji a także rozwojem współpracy kulturalnej.”

Konsulat Honorowy obejmujący okręg całego województwa opolskiego będzie się mieścił
przy ul. Ozimskiej 184. Fot. merkury.opole.pl

(m)

Brak komentarzy

Rozpocznij dyskusję!

Bądź pierwszy, napisz swój komentarz!

Napisz komentarz

Napisz komentarz

Gazeta Prudnik24 – numer 244

Reklamy

   

ReklamyFacebook