Prudnik24

Dr Artur Żurakowski będzie konsulem

Dr Artur Żurakowski będzie konsulem
27 lipca
17:29 2022

Jutro o godz. 14:30 w Opolu przy ul. Ozimskiej 184  nastąpi uroczyste otwarcie Konsulatu Honorowego Republiki Czeskiej w Opolu z udziałem wiceministra Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej
Martina Smoleka, oraz ambasadora republiki czeskiej w Warszawie Jakuba Dürr. Honorowym konsulem ma zostać znany w Prudniku przedsiębiorca i społecznik dr Artur Żurakowski.

„Otwarciem konsulatu honorowego Republika Czeska reaguje na dynamiczny rozwój
stosunków między Czechami a Polską oraz coraz ważniejszą rolę współpracy na poziomie
naszych regionów. Ponadto województwo opolskie i jego metropolia Opole stają się dla
Czechów coraz bliższe. Dzięki wybudowanej infrastrukturze turystycznej i komunikacyjnej
nasze regiony stale zbliżają się do siebie.” – brzmi komunikat z Warszawy.

„Dalej czytamy, że: „Konsulat honorowy w Opolu będzie służył obywatelom Czech nade wszystko będzie
pracował nad zbliżeniem naszych narodów i zacieśnianiu współpracy gospodarczej i
kulturalnej na całym pograniczu Polsko Czeskim w rejonie Opolszczyzny oraz rejonem Śląsko
Morawskim po drugiej stronie granicy.” – oraz: „Pan dr Artur Żurakowski, który stanie na czele tego urzędu pochodzi z Polski, studiował we Wrocławiu i postanowił związać swoje życie z pograniczem czesko- polskim. Oprócz pełnienia funkcji konsularnych nowy konsulat honorowy będzie współpracował z
naszą ambasadą oraz polskimi partnerami przy organizacji wydarzeń z zakresu publicznej i
gospodarczej dyplomacji a także rozwojem współpracy kulturalnej.”

Konsulat Honorowy obejmujący okręg całego województwa opolskiego będzie się mieścił
przy ul. Ozimskiej 184. Fot. merkury.opole.pl

(m)

Gazeta Prudnik24 – numer 264

Reklamy 

ReklamyFacebook