Prudnik24

Nowa oczyszczalnia na finiszu

Nowa oczyszczalnia na finiszu
21 listopada
19:45 2022

W Głogówku powstaje nowoczesna oczyszczalnia ścieków. Obiekt zastąpić ma dawną instalację, która groziła katastrofą ekologiczną.

To największa inwestycja w gminie od wielu lat. Pozwoli też polepszyć sytuację w zakresie skanalizowania wsi.

– Dzięki temu będziemy mogli podłączać kolejne miejscowości. Nowa oczyszczalnia zapewnia nam też spokojne funkcjonowanie. Warto przypomnieć, że obiekt znajduje się tuż przy rzece Osobłodze, więc bardzo blisko ważnego cieku wodnego dla całej Opolszczyzny – komentuje burmistrz Piotr Bujak.

– Poprzednia oczyszczalnia była wybudowana na początku lat 90-tych. Stosowane wtedy technologie były bardzo wrażliwe na warunki atmosferyczne i przez te lata uległy zużyciu technicznemu. – mówi Jarosław Świderski, prezes Zakładu Komunalnego w Głogówku. – Kończymy zadaszanie złóż biologicznych i zbliżamy się do końca budowy dróg, które wcześniej nie istniały.

Inne z wykonanych już prac to m.in. modernizacja osadników wtórnych oraz stawów stabilizacyjnych i tlenowych. Nowa oczyszczalnia ma dla samorządu także ten plus, że okamerowanie i opomiarowanie instalacji daje oszczędności w kosztach pracowniczych.

Przypomnijmy, że w 2020 roku gminie udało się otrzymać ze środków Regionalnego Funduszu Operacyjnego ponad 3,5 mln. zł. Cała inwestycja warta jest natomiast 9 mln. Gotowa ma być już w grudniu. Fot. M. Dobrzański

Maciej Dobrzański

Fot. M. Dobrzański

Gazeta Prudnik24 – numer 264

Reklamy 

ReklamyFacebook