Prudnik24

Powołanie Członka Zarządu Grupy Azoty ZAK

<strong>Powołanie Członka Zarządu Grupy Azoty ZAK</strong>
08 stycznia
19:28 2023

Podczas posiedzenia w dniu 5 stycznia 2023 r. Rada Nadzorcza Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A. odwołała delegowanie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Mateusza Magdziarza do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., ze skutkiem od dnia 6 stycznia 2023 r. Ponadto powołała z dniem 16 stycznia 2023 r. Pana Mateusza Filipowskiego w skład Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. na funkcję Członka Zarządu.

Pan Mateusz Filipowski posiada doświadczenie w realizacji projektów nadzoru budowlanego i działalności inwestycyjnej. Od 2021 roku był kierownikiem Wydziału Nadzoru Budowlanego w PGE GIEK Elektrownia Opole. W latach 2014-2021 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. technicznych i inwestycyjnych w spółce Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Opolu.

Skład Zarządu Grupy Azoty ZAK od 6 stycznia 2023 r.:

Filip Grzegorczyk – Prezes Zarządu,

Artur Kamiński – Wiceprezes Zarządu,

Bolesław Goranczewski – Członek Zarządu,

Jakub Gładysz – Członek Zarządu.

Skład Zarządu Grupy Azoty ZAK od 16 stycznia 2023 r. :

Filip Grzegorczyk – Prezes Zarządu,

Artur Kamiński – Wiceprezes Zarządu,

Bolesław Goranczewski – Członek Zarządu,

Jakub Gładysz – Członek Zarządu,

Mateusz Filipowski – Członek Zarządu.

Gazeta Prudnik24 – numer 291

Reklamy

Reklamy

Facebook