Prudnik24

Edukacja śmieciowa – start!

Edukacja śmieciowa – start!
16 stycznia
20:05 2023

13 stycznia w Urzędzie Miejskim w Prudniku zainaugurowano projekt medialno#edukacyjny #Prudnik_oDgarnięty dotyczący systemu gospodarowania odpadami.

W Prudniku nie wszyscy, którzy zadeklarowali segregację, faktycznie się z tego obowiązku wywiązują. A wszyscy płacą identyczną stawkę – obecnie jest to 26 zł. Efekt jest taki, że gmina musi płacić większe pieniądze za niewysegregowane śmieci, oddając je do punktu zrzuty w podnyskich Domaszkowicach. Autorzy kampanii chcą więc edukować mieszkańców po to by stawka nie wzrastała.

Spotkanie z mediami rozpoczął Burmistrz Prudnika Grzegorz Zawiślak, który zaznaczył, jak ważna jest edukacja i odpowiedni przepływ informacji, jeśli chodzi o tak newralgiczny obszar, jak gospodarka odpadami, gdzie obserwujemy stały trend wzrostu
opłat.

Następnie Jarosław Szóstka, zastępca Burmistrza Prudnika przedstawił najważniejsze założenia kampanii oraz sposób realizacji.

– Nie możemy stać z założonymi rękami i czekać na dalszy rozwój wydarzeń. Widzimy, ile możemy zyskać, gdy wszyscy będziemy stosować się do zasad segregacji Stawiamy na dystrybucję wiedzy i będziemy chcieli by wzrost świadomości społecznej przełożył się na oszczędności w całym systemie. W przypadku tej kampanii chcemy mówić językiem korzyści – wyjaśnił Szóst

Częścią analityczną związaną z kampanią zajmował się Paweł Licznar, Radny Rady Miejskiej w Prudniku oraz Prezes stowarzyszenia Prudniczanie – przeanalizowaliśmy mnóstwo danych dotyczących morfologii śmieci. Widzimy w jakich obszarach niedomagamy i w których rejonach gminy segregacji wychodzi lepiej, a w których gorzej. Chcemy tę wiedzę wykorzystać do optymalizacji całego systemu. Ogólna zasada: lepiej segregowane śmieci, to tańsze śmieci.

Prudnik_oDgarnięty ma kilka głównych celów, przede wszystkim autorom kampanii zależy na przybliżeniu funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami. Pokazać możliwości oszczędności i w konsekwencji doprowadzić do zmiany przyzwyczajeń mieszkańców gminy Prudnik w zakresie segregacji odpadów. Kampania będzie realizowana w kilku modułach, pierwszy z nich dotyczy lokalnego systemu, kolejny zawierać będzie szczegółową analitykę poszczególnych rejonów gminy, jeśli chodzi o strumień odpadów. Trzeci moduł przybliży zasady segregacji odpadów, a czwarty zawierać będzie ogólne informacje o systemach segregacji w innych miastach czy nawet krajach. Ostatni moduł skierowany będzie do dzieci ze szkół podstawowych. W ramach projektu przygotowywane będą specjalne raporty, zawierające półroczne dane odnośnie opadów, a także stopnia realizacji całej kampanii.

W kampanie zaangażowani są pracownicy Działu Higieny Komunalnej Zakładu Usług Komunalnych, Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Prudniku, a za koordynację części marketingowej odpowiada Wioleta Kosek z Agencji Sportu i Promocji w Prudniku.

Materiały związane z kampanią będą prezentowane na dedykowanej stronie www oraz na kanałach informacyjnych gminy Prudnik, a także u Partnerów medialnych całego projektu. Autorzy kampanii liczą, że przekaz trafi do jak największej liczby mieszkańców gminy Prudnik i wymiernie przełoży się na usprawnienie systemu gospodarowania odpadami.

Źródło: Gmina Prudnik

Gazeta Prudnik24 – numer 271

Reklamy

 

ReklamyFacebook