Prudnik24

Jest nowa Placówka!

Jest nowa Placówka!
19 stycznia
17:46 2023

W pomieszczeniach zajmowanych dotychczas przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Prudniku Samorząd Powiatu Prudnickiego utworzył nową Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą (dawniej domy dziecka). Wszystko wydarzyło się dzięki zaangażowaniu pracowników Starostwa: sekretarz Agnieszki Zagórskiej i naczelnika Przemysława Kowalskiego, przy wydatnym udziale PCPR, w szczególności wicedyrektor Grażyny Hołdy. Pomocy finansowej, ze środków unijnych, udzieliło Województwo Opolskie poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

Miejsce w placówce znajdzie 14 podopiecznych, ulokowanych w dwusobowych, wyposażonych w sprzęt elektroniczny, pokojach wraz z wspólną kuchnią, jadalnią, świetlicą, salami do nauki i fitness oraz pralnią i pomieszczeniami socjalnymi. Jest to druga taka placówka w Powiecie Prudnickim, pierwsza została przygotowana przez Starostwo i oddana do użytku w lipcu 2021r., w Mochowie w Gminie Głogówek. Oba ośrodki zostały zrealizowane w ramach projektu „Bliżej Rodziny i Dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze”.

Wartość całego projektu to 2 mln 860 tys. zł, natomiast jego dofinansowanie z ROPS to około połowa tej kwoty. W 2018 uruchomiliśmy mieszkanie chronione dla 3 osób. Zakupiliśmy budynek i wyremontowaliśmy, z przeznaczeniem na Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Mochowie. Tym razem w obiekcie, który wcześniej zajmowany był przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, a mieści się tam wciąż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, dostosowaliśmy pomieszczenia. A za moment 14 wychowanków znajdzie tu dobre warunki do rozwoju osobistego, pogłębiania swoich zainteresowań i będzie to całkiem niezły start do dorosłej kiedyś przyszłości. Za realizację tych projektów odpowiadał Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego, z sekretarz Agnieszką Zagórska na czele, dziękuję także naczelnikowi Kowalskiemu i wicedyrektor PCPR, Grażynie Hołdzie” – starosta prudnicki Radosław Roszkowski.

– To ważne żebyśmy wychodzili z zadaniami, które tworzą pozytywny klimat dla rodzinnej pieczy zastępczej i dla formy zdeinstytucjonalizowanej opieki nad dzieckiem pozbawionym rodziny naturalnej. Nam bardzo dobrze się współpracuje z Powiatem Prudnickim, dlatego że pozytywny klimat dla współpracy tworzą ludzie. Jeżeli są liderzy, ludzie którym zależy na rozwiązaniu problemu, na pomocy drugiemu człowiekowi, to zawsze można się porozumieć. I tu w Prudniku tak jest, a Powiat Prudnicki należy do tych pierwszych, który zaczął z nami współpracować – z-ca dyr. Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu. – Agnieszka Gabruk.

Na chwilę obecną od poniedziałku (16.01.br.) w placówce znajduje się już siedmioro wychowanków, a kolejne miejsca będą sukcesywnie zapełniane w najbliższym czasie.

– Dzieci będą miały wyśmienite warunki zakwaterowania: dwuosobowe pokoje, jest wygodne pomieszczenie specjalnie zaprojektowane do nauki. Są pokoje relaksacyjne, gdzie dzieci, oprócz tego, że będą mogły pooglądać telewizję, mają gry manualne. Każdy wychowanek, w pokoju, jest zaopatrzony w laptopa, z którego będzie mógł korzystać. Mamy salę fitness, mamy wyśmienitą pralnię. Myślę, że dzieci naprawdę będą zadowolone i warunki spełnią ich oczekiwania– z-ca dyr. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Grażyna Hołda.

W ramach projektu „Bliżej rodziny i dziecka” zakupiono również miniautobus na 18 miejsc, przeznaczony na potrzeby transportu wychowanków Placówek. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku prowadzi działania miękkie,  skierowane do dzieci przebywających w pieczy zastępczej, tj. warsztaty poznawczo-terapeutyczne i rekreacyjno-twórcze,  spotkania środowiska pieczy zastępczej, diagnozę rozwoju psychoruchową, korepetycje oraz zajęcia z psychologiem i terapeutą.


Placówka w Mochowie, otwarta w lipcu 2021.
Uroczyste otwarcie Placówki.

Pomieszczenia dla wychowanków placówki.

Gazeta Prudnik24 – numer 290

Reklamy

Reklamy

Facebook