Prudnik24

Woda dojechała cysterną

Woda dojechała cysterną
20 maja
17:00 2023

Ponad 6 tys. osób w gminach Głogówek i Krapkowice nie może korzystać z wodociągu. W badanych próbkach wody Sanepid stwierdził obecność bakterii coli i Escherichia coli. Zakład Komunalny Głogówek dostarcza wodę ludziom i zwierzętom przy pomocy cystern wypożyczonych od samorządów i spółek wodociągowych z połowy województwa. W akcję zaangażowani są też strażacy z OSP z terenu kilku gmin i urzędnicy.

Sytuacja dotyczy mieszkańców prawie całego Głogówka (bez sołectwa Głogowiec), Mochowa, Dzierżysławic, Rzepcza, Kierpnia, Chudoby, Nowych Kotkowic i Nowego Dworu Prudnickiego w gminie Krapkowice.

Wody nie wolno wykorzystywać do picia, przygotowania posiłków, mycia i płukania warzyw i owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i do kąpieli. Woda może być używana wyłącznie do prac porządkowych i celów sanitarnych.

Zakład Komunalny Głogówek natychmiast po informacji z Sanepidu rozpoczął chlorowanie wody i płukanie wodociągu. Woda została dziś (20 maja) ponownie przebadana przez dwa laboratoria, na zlecenie ZKG i Sanepidu, wyniki powinny być w poniedziałek 22 maja.

W międzyczasie ZKG zapewnił i zapewnia awaryjne dostawy wody mieszkańcom wszystkich wymienionych miejscowości, a także zwierzętom gospodarskim. Do sołectwa Leśnik dociera woda z innego, nieskażonego bakteriami wodociągu. Obowiązujący plan awaryjnej dystrybucji w załączeniu.

PLAN DYSTRYBUCJI WODY PITNEJ

OSP RACŁAWICE ŚLĄSKIE – PUNKTY GŁOGÓWEK

  1. PKS GŁOGÓWEK 7.00 – 8.00; 15.00 – 16.00
  2. PRZY SP NR 1 UL. JANA PAWŁA II 8.15 – 9.00; 16.15 – 17.00
  3. ŚWIĘTEJ ANNY 9.15 – 10.00; 17.15 – 18.00
  4. POWSTAŃCÓW PRZY PP NR 4 10.15 – 11.00; 18.15 – 19.00
  5. KONOPNICKIEJ PARKING (ZOL) 11.15 – 12.00; 19.15 – 20.00
  6. ORACZE KOŁO BOCIANEGO GNIAZDA 12.15 – 13.00; 20.15 – 21.00

OSP MOCHÓW – PUNKTY W SOŁECTWACH

  1. MOCHÓW OBOK SKLEPU 7.00 – 8.00; 16.00 – 16.45
  2. DZIERŻYSŁAWICE PRZY OSP 8.15 – 9.00; 17.00 – 17.45
  3. KIERPIEŃ PRZY OSP 9.30 – 10.30; 18.15 – 19.00
  4. RZEPCZE PRZY KOŚCIELE 11.00 – 12.00; 19.15 – 20.00

GŁOGÓWEK RATUSZ RYNEK – STAŁY PUNKT DYSTRYBUCJI – 7.00 – 21.00 – ZK GŁOGÓWEK

NOWE KOTKOWICE, CHUDOBA – WODA W BUTLACH – ZK GŁOGÓWEK/ URZĄD MIEJSKI

NOWY DWÓR PRUDNICKI – WiK KRAPKOWICE

OSP GŁOGÓWEK – DYSTRYBUCJA WODY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH WG ZGŁOSZEŃ SOŁTYSÓW

Kalendarium

15 maja –badania na wodociągu Głogówek na zlecenie Zakładu Komunalnego Głogówek przeprowadza firma SGS – dają one wynik zerowy, woda nadaje się do spożycia

17-18 maja – rutynowe badania na wodociągu Głogówek przeprowadza Sanepid

19 maja – po otrzymaniu wyników badań Sanepid wydaje decyzję o braku przydatności do spożycia wody z wodociągu Głogówek

19 maja – Zakład Komunalny Głogówek rozpoczyna chlorowanie wody i przepłukiwanie sieci na wodociągu Głogówek

19/ 20 maja – dobiegają końca chlorowanie i przepłukiwanie sieci na wodociągu Głogówek

20 maja – ponowne badania wody, jedno na zlecenie ZKG, jedno na zlecenie Sanepidu

20 maja – zapada decyzja o nieotwieraniu żłobka w Głogówku 22 maja z uwagi na bezpieczeństwo dzieci, część przedszkoli i szkół będzie funkcjonować przy zaostrzonych środkach ostrożności i higieny

22 maja – przewidywany termin otrzymania wyników badań z 20 maja

Brak komentarzy

Rozpocznij dyskusję!

Bądź pierwszy, napisz swój komentarz!

Napisz komentarz

Napisz komentarz

Gazeta Prudnik24 – numer 264

Reklamy 

ReklamyFacebook