Prudnik24

Wysoko w rankingu

Wysoko w rankingu
14 czerwca
20:53 2023

Podczas trwającego w Karpaczu XXIX Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich Starosta Prudnicki Radosław Roszkowski odebrał nagrodę za dziesiąte miejsce Powiatu Prudnickiego w corocznym rankingu Związku.

Ponadto Starosta Prudnicki został wybrany do Zarządu Związku Powiatów Polskich. Rekomendację na członka otrzymał podczas marcowego Konwentu Starostów w Prudniku od Starosty Strzeleckiego Józefa Swaczyny. Starosta prudnicki będzie jedynym członkiem Zarządu Związku z Województwa opolskiego, zastępując Małgorzatę Tudaj – Starostę Kędzierzyńsko-Kozielskiego.

Powiat Prudnicki ponownie znalazł się w pierwszej dziesiatce najlepszych powiatów w Polsce, a na pierwszym miejscu wśród powiatów w województwie opolskim, w kategorii do 60 tys. mieszkańców. Związek Powiatów Polskich opublikował Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów za 2022 r. Jednostki samorządu terytorialnego sklasyfikowano w kategoriach: powiaty do 60 tys. mieszkańców; powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców; powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców; miasta na prawach powiatu; gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie.

Eksperci Związku Powiatów Polskich ocenili samorządy pod kątem wielu kryteriów, w dziesięciu grupach tematycznych, takich jak: działania proinwestycyjne i prorozwojowe; rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego; promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej; promocja rozwiązań z zakresu edukacji, kultury i sportu; wspieranie działań na rzecz społecznej gospodarki rynkowej; wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa publicznego; promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych; współpraca krajowa i międzynarodowa oraz działania promocyjne.

Powiat Augustowski (62 200 pkt.) powtórnie został wybrany najlepszym wśród powiatów do 60 tys. mieszkańców. Powiat Prudnicki (36 645 pkt.) zajął wysokie dziesiąte miejsce, co przełożyło się na pierwsze miejsce wśród powiatów w województwie opolskim przed osiemnastym powiatem głubczyckim i dwudziestym szóstym namysłowskim.

Źródło: Powiat Prudnicki

Gazeta Prudnik24 – numer 290

Reklamy

Reklamy

Facebook