Prudnik24

Kolejny krok do obwodnicy Prudnika

Kolejny krok do obwodnicy Prudnika
29 lipca
11:08 2023

Przed nami kolejny etap prac przygotowawczych dla budowy blisko trzy kilometrowej wschodniej obwodnicy Prudnika w ciągu Drogi Krajowej numer 41. W tym miesiącu polski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do wójta gminy Lubrza. Zadanie przygotowywane jest w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

Wniosek złożony został do wójta Lubrzy, ponieważ znaczna część trasy będzie przebiegała właśnie przez tą gminę. Jaki jest najważniejszy cel budowy obwodnicy? Odpowiedź jest prosta: to wyprowadzenie ruchu z centrum Prudnika, a konkretnie z ronda im. Żołnierzy Wyklętych, gdzie w godzinach rannych i popołudniowych tworzą się ogromne – jak na Prudnik – korki, a codziennością jest tu widok tirów kierujących się w stronę czeskiej granicy. Na rondzie w ciągu ostatnich lat doszło do dwóch wypadków śmiertelnych.

Poza bezpieczeństwem, włodarze obu gmin – Mariusz Kozaczek i Grzegorz Zawiślak – wskazują na dodatkowe korzyści z budowy obwodnicy, a więc możliwość rozwoju punktów handlowych. Zwłaszcza w Lubrzy oczekiwania są spore, ponieważ droga będzie się rozpoczynała tuż obok parku handlowego (a jednocześnie przed wiaduktem nad obecną obwodnicą Lubrzy – patrząc od strony Prudnika) i kierowała się od wschodu Prudnika, za komendą policji, aż do drogi prowadzącej do granicy w Trzebinie.

Trochę historii

W kwietniu 2021 r. GDDKiA rozpoczęła prace przygotowawcze, obejmujące Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) wraz z uzyskaniem DŚU. Na etapie STEŚ-R rozpatrywane były cztery warianty przebiegu tej trasy.

W trakcie opracowywania dokumentacji odbyły się spotkania informacyjne z mieszkańcami. Wszystkie uwagi i opinie do zaproponowanych wariantów zostały przez projektanta przeanalizowane. Część z nich, stosownie do możliwości, uwzględniono w dokumentacji.

Wariant rekomendowany

Możliwe warianty przebiegu trasy omijającej od wschodu Prudnik analizowane były pod względem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym, w tym również pod względem społecznym. Optymalny z nich – wariant WI – wskazany został jako rekomendowany we wniosku o wydanie DŚU. W tym wariancie trasa ma długość 2,7 km i przebiega przez teren gmin Lubrza i Prudnik. Ze względu na większy zakres wariantu rekomendowanego przebiegającego przez tereny gminy Lubrza wniosek został złożony do wójta tej gminy. Uzyskana decyzja zatwierdzi przebieg trasy.

Projektowana obwodnica będzie drogą w klasie technicznej GP (droga główna ruchu przyspieszonego) o nośności 11,5 t/oś, dla której okres realizacji planowany jest w latach 2026-2029.

Powstaną cztery obwodnice w woj. opolskim

Obwodnica Prudnika jest jedną z czterech inwestycji planowanych do realizacji w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 na terenie woj. opolskiego. Trwają prace przygotowawcze dla obwodnicy Brzegu w ciągu DK39 oraz Sidziny w ciągu DK46, dla których GDDKiA złożyła już wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W lutym br. odbyło się spotkanie informacyjne w związku z planowaną budową obwodnicy Lędzin w ciągu DK46. Jeszcze w tym roku zostanie opracowana Wielokryterialne Analiza Porównawcza, która pozwoli na wyłonienie wariantu rekomendowanego do wydania decyzji środowiskowej dla tego zadania.

Obwodnica wschodnia Prudnika ma być gotowa do 2029 roku. Fot. GDDKiA

Maciej Dobrzański, GDDKiA

Gazeta Prudnik24 – numer 293

Reklamy

Reklamy

Facebook