Prudnik24

Powstaje klub samopomocy

Powstaje klub samopomocy
18 grudnia
21:36 2023

Samorząd Powiatu Prudnickiego w najbliższych dniach złoży do wojewody opolskiego wniosek w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia dla seniorów w Prudniku.

Nowoutworzony, bardzo potrzebny osobom starszym i niepełnosprawnym „Środowiskowy Klub Samopomocy” ma szansę znaleźć się pod opieką Ojców Bonifratrów, którzy z powodzeniem, także na zlecenie i przy wsparciu Powiatu, z powodzeniem prowadzą już Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Na spotkaniu w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego koncepcję utworzenia w/w Klubu Powiatu prezentowali: starosta Radosław Roszkowski, przeor Mateusz Biczyk i dyrektor PCPR, Jolanta Barska. Fot. Powiat Prudnicki

Źródło: Powiat Prudnicki

Brak komentarzy

Rozpocznij dyskusję!

Bądź pierwszy, napisz swój komentarz!

Napisz komentarz

Napisz komentarz

Gazeta Prudnik24 – numer 283

Reklamy

ReklamyFacebook