Prudnik24

Omawiali działalność społeczną na terenie gminy

Omawiali działalność społeczną na terenie gminy
13 stycznia
17:14 2024

W minioną środę w Urzędzie Miejskim w Prudniku debatowała Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego, podczas której omawiano różne kwestie związane z działalnością społeczną na terenie gminy Prudnik.

Jak informuje magistrat, oprócz spraw formalnych, poruszono ważne tematy dotyczące bezdomności, powołania inkubatora dla III sektora oraz roli wolontariatu w szkołach.

Obecnie osoby bez dachu nad głową mogą liczyć na pomoc gminy w ramach podpisanych umów z noclegownią w Opolu. Zaproponowano, by przed podjęciem kroków w kwestii bezdomności dokładnie przeanalizować temat, zaprosić przedstawicieli policji oraz Ośrodka Pomocy Społecznej i na tej bazie stworzyć wiarygodną statystykę tego problemu na przestrzeni ostatnich lat, tak by zbadać trend. „Dopiero poznając twarde będziemy będzie można ocenić czy jest szansa działania na terenie Prudnika w postaci noclegowni czy innej formy poczekalni”. – czytamy w mediach społecznościowych gminy.

W przypadku inkubatora dla III sektora, pierwotny plan umieszczenia go w budynku na ulicy Tkackiej został zmieniony z uwagi na większe potrzeby lokalowe związane z planowanym Domem Dziennego Pobytu. Pomimo rezygnacji z tego lokalu, planowane jest przekazanie organizacjom miejsca w Inkubatorze na placu Wolności. Zadaniem GRDPP powinno być stworzenie swoistej „mapy drogowej” powołanie i funkcjonowania Inkubatora.

– W agendzie spotkania oprócz spraw formalnych poruszane były tematy związane z bezdomnością, powołaniem inkubatora dla III sektora oraz kwestia wolontariatu w szkołach na terenie gminy Prudnik. – komentuje wiceburmistrz Prudnika Jarosław Szóstka.

– Cieszę się, że możemy podejmować te ważne tematy i pracować nad rozwojem naszej społeczności. Następne posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego planowane jest na 7 lutego 2024 r. Otwarcie informuję, że spotkania są otwarte i serdecznie zapraszam wszystkich przedstawicieli NGO do aktywnego udział i wspólnego działania na rzecz dobra naszej społeczności. Pozycja „wolne wnioski”, to czas w którym możecie się wypowiadać. – komentuje Marcin Janik, przewodniczący Rady.

W Radzie zasiadają:
• Jarosław Szóstka – przedstawiciel Burmistrza Prudnika. 
• Joanna Chilińską – również przedstawiciel Burmistrza Prudnika. 
• Ryszard Czeczel- reprezentant Rady Miejskiej w Prudniku. 
• Joanna Rola – reprezentantka organizacji pozarządowych. 
• Barbara Drożdżowicz – reprezentantka organizacji pozarządowych. 
• Marcin Janik – także reprezentujący organizacje pozarządowe. 

Na pierwszym posiedzeniu Rady jednogłośnie wybrano skład władz:
• Przewodniczącego – Marcin M. Janik 
• Zastępcę – Ryszard Czeczel 
• Sekretarza – Joanna Chilińska 

(m), źródło: Gmina Prudnik

Brak komentarzy

Rozpocznij dyskusję!

Bądź pierwszy, napisz swój komentarz!

Napisz komentarz

Napisz komentarz

Gazeta Prudnik24 – numer 283

Reklamy

ReklamyFacebook