Prudnik24

Urząd Starostwa dostępny dla niepełnosprawnych

Urząd Starostwa dostępny dla niepełnosprawnych
16 stycznia
19:40 2024

Jako jedna z pięciu instytucji w Województwie Opolskim Samorząd Powiatu Prudnickiego otrzymał wsparcie w ramach nowo uruchomionego programu PFRON pn.”Dostępna przestrzeń publiczna”.

Celem programu jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej, informacji i komunikacji, a także technologii, urządzeń oraz usług powszechnie dostępnych lub powszechnie zapewnianych, na zasadzie równości z innymi osobami. Realizacja celu pozwoli na pełny udział w życiu społecznym, w tym pełnienie określonych ról społecznych.

Projekt Powiatu Prudnickiego zakłada przeciwdziałanie marginalizacji społecznej osób ze szczególnymi potrzebami i wyrównanie ich szans w dostępie do świadczonych usług publicznych. Najistotniejszym elementem jest tu zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie Starostwa Powiatowego w Prudniku.

W ramach działań planuje się m.in: zakup i montaż planów tyflograficznych przedstawiających rozkład pomieszczeń w sposób wizualny, dotykowy i wzrokowy na I, II i III piętrze; wykonanie tablicy informacyjnej opisującej rozmieszczenie komórek organizacyjnych na poszczególnych kondygnacjach budynku, wymianę drzwi wewnętrznych do pomieszczeń w których odbywa się obsługa osób niepełnosprawnych; wymianę drzwi na klatce schodowej; wymianę drzwi zewnętrznych; wykonanie tymczasowych platform ratunkowych dla bezpieczeństwa osób w trakcie pożaru; wykonanie toalety dla osób niepełnosprawnych na II piętrze; budowę systemów: SSP, DSO (system dźwiękowy ostrzegawczy), EVC (system zapewniający komunikację z pomieszczeń tymczasowych platform ratunkowych) i stworzenie stref odpoczynku na zewnątrz obiektu.

– To ważne, aby Urząd był udostępniony wszystkim zainteresowanym w jak najwygodniejszej formie. Staramy się aby również osoby z niepełnosprawnościami nie napotykały na fizyczne przeszkody w poruszaniu się po budynku Starostwa, dlatego stale go usprawniamy. W ubiegłym roku zakupione zostały krzesła do ewakuacji osób niepełnosprawnych, na parterze zainstalowaliśmy plany Urzędu przedstawiane Językiem Brail’a – plany tyflograficzne, zainstalowane zostały pętle do komunikacji z osobami z problemami słuchowymi. Teraz te rozpoczęte przedsięwzięcia zostaną bardziej poszerzone o nowe rozwiązania – ocenia starosta prudnicki Radosław Roszkowski.

Okres realizacji projektu to styczeń – listopad tego roku, a jego całkowita wartość wynosi 753 424,66 zł. w tym dofinansowanie w kwocie 550.000,00 zł. Fot. Powiat Prudnicki

Gazeta Prudnik24 – numer 293

Reklamy

Reklamy

Facebook