Prudnik24

Współpraca w edukacji, szansa na nowe projekty

Współpraca w edukacji, szansa na nowe projekty
17 lutego
15:47 2024

Sieciowanie współpracy, czyli budowanie możliwie szerokich partnerstw, to najlepszy sposób na pozyskiwanie unijnych pieniędzy, na rozmaite, ważne dla społeczności lokalnych przedsięwzięcia.

Właśnie temu celowi służyło kolejne spotkanie w Bruntalu (01.02.br), w którym uczestniczyli przedstawiciele Powiatu Prudnickiego: starosta Radosław Roszkowski, sekretarz Agnieszka Zagórska, koordynator Ewelina Wojciechowaka, dyrektorzy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego: Wiesław Kopterski i Wojciech Ziarko, manager projektów Głównego Instytutu Górnictwa z Katowic oraz dyrektorzy czeskich średnich szkół przemysłowych z Bruntala i Jesenika.

Ważne jest żeby sieciować współpracę, mieć liczne grono partnerów, bo możliwości wsparcia unijnego różnych przedsięwzięć, budujących siłę naszej powiatowej edukacji są naprawdę ogromne, a partnerów mamy znakomitych. Jeden z nowych projektów pn. „Rozwój kształcenia technicznego-współpraca instytucji” już został pozytywnie zaopiniowany i otrzymał dofinansowanie, natomiast w tej chwili pracujemy nad kolejnym wnioskiem, który mamy nadzieję, również zakwalifikuje się do wsparcia – podsumowuje spotkanie Radosław Roszkowski.

Zrealizowane wspólnie z CKZiU w Prudniku projekty: „Przemysł 4.0” oraz „Szkolne Inkubatory Przedsiębiorczości” bardzo zbliżyły nasze szkoły. Śmiało możemy mówić o przyjaźni, nasi uczniowie razem podróżowali po Europie, a do obu placówkach zakupiony został nowoczesny, bardzo kosztowny sprzęt. Dlatego, kiedy istnieje możliwość sięgania po kolejne środki unijne, chcemy być tego partnerem – dodał dyrektor Średnej Szkoły Przemysłowej z Brnutala.

„Synergia na granicy” to nazwa kolejnego projektu który chcemy realizować. Ma on skupiać wokół siebie różne jednostki, które razem stanowiłyby o wspólnym kierunku rozwoju edukacji dla przemysłu. Tak, aby absolwenci naszych szkół byli blisko potrzeb potencjalnych pracodawców oraz byli gotowi do pracy – kończy dr.Wiesław Kopterski, dyrektor CKZiU w Prudniku.

Źródło: powiat prudnicki

Brak komentarzy

Rozpocznij dyskusję!

Bądź pierwszy, napisz swój komentarz!

Napisz komentarz

Napisz komentarz

Gazeta Prudnik24 – numer 287

Reklamy

Reklamy

Facebook