Prudnik24

Dofinansowanie dla zadań publicznych

Dofinansowanie dla zadań publicznych
19 lutego
20:04 2024

Samorząd Powiatu Prudnickiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe realizacji zadań publicznych w sferach objętych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2024 r.

Do rozdysponowania przygotowano 92 tys. zł, w tym na zadania w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 22 tys zł.; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 45 tys. zł.; turystyki i krajoznawstwa – 8 tys. zł.; ochrony i promocji zdrowia – 2 500.00 zł.; działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku – 4,5 tys. zł.; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym – 6,5 tys. zł.; działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – 3,5 tys. zł.

Celem głównym konkursu jest umacnianie partnerstwa pomiędzy Powiatem, a organizacjami pozarządowymi dla budowania społeczeństwa obywatelskiego.

Termin składania ofert konkursowych upływa w dniu 16 lutego 2024 r.

Pełna uchwała Zarządu Powiatu Prudnickiego wraz z potrzebnymi załącznikami znajduje się na stronie bip.powiatprudnicki.pl w zakładce: Powiat Prudnicki dalej: Współpraca z organizacjami pozarządowymi.

Źródło: Powiat Prudnicki

Brak komentarzy

Rozpocznij dyskusję!

Bądź pierwszy, napisz swój komentarz!

Napisz komentarz

Napisz komentarz

Gazeta Prudnik24 – numer 287

Reklamy

Reklamy

Facebook