Prudnik24

Modernizacja powiatowych dróg

Modernizacja powiatowych dróg
16 marca
14:00 2024

W ubiegłym roku Samorząd Powiatu Prudnickiego realizował liczne, rekordowo duże zadania inwestycyjne i remontowe na powiatowych drogach.

Zakończono odcinki dróg w Łące Prudnickiej, Moszczance, Prężynce, Łączniku, Chrzelicach i Racławicach Śl. w kierunku Dzierżysławic. O dofinansowanie w/w zadań Zarząd Powiatu wystarał się z Programu Inwestycji Strategicznych – chodzi o niebagatelną kwotę 15 mln. zł oraz kolejną, blisko 4 mln. zł. z Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych.

Kolejne 3 mln. zł., pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, przeznaczone zostały na remont drogi w Szybowicach oraz odcinek powiatowej trasy w kierunku Olszynki. Przebudowy doczeka się także powiatowa droga w Kierpniu. Kwota pozyskanego przez Powiat grantu, w ramach środków unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, to ponad 1,8 mln. zł, a całość zadania opiewa na 3,47 mln. zł, z których to kosztów część pokryje także budżet Gminy Głogówek.

Źródło: Powiat Prudnicki

Brak komentarzy

Rozpocznij dyskusję!

Bądź pierwszy, napisz swój komentarz!

Napisz komentarz

Napisz komentarz

Gazeta Prudnik24 – numer 287

Reklamy

Reklamy

Facebook