Prudnik24

Młodzież obsłuży odnawialną energię. Uczniowie pojadą do Korei!

Młodzież obsłuży odnawialną energię. Uczniowie pojadą do Korei!
04 kwietnia
13:04 2024

Rozwija się inicjatywa starosty Radosława Roszkowskiego związana z utworzeniem powiatowego klastra energii odnawialnej.

Po wizycie Koreańczyków sprzed kilku tygodni, w poświąteczny wtorek, w starostwie powiatowym odbyło uroczyste podpisanie umowy dotyczącej kształcenia uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku, w zawodach związanych z odnawialnymi źródłami energii ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności serwisowania urządzeń biogazowni metanowych o obiegu zamkniętym. Stronami umowy, obok CKZiU (dyrektor Wiesław Kopterski) są: Samorząd Powiatu Prudnickiego, reprezentowany na spotkaniu przez starostów: Radosława Roszkowskiego i Janusza Sianę oraz warszawska firma Greengas P.S.A. i Polskie Stowarzyszenie Biometanu z siedzibą w Warszawie, obie reprezentowane przez prezesa, Marka Pitułę. Jak podkreśla ten ostatni, podpisane porozumienie pozwoli w przyszłości wysyłać na fundowane praktyki zagraniczne uczniów szkoły z ul.Prężyńskiej, w tym tych najbardziej zaangażowanych nawet do Korei Południowej. Chodzi o to, by wykształcić stosunkowo liczną, dobrze opłacaną grupę serwisantów biogazowni biometanowych, którzy obsłużą odbiorców w Polsce, Czechach, Austrii i Niemczech!

Dobra współpraca Samorządu Powiatowego (starostwo), szkoły (CKZIU), Stadniny Koni i Ośrodka Hodowli Zarodowej, zainteresowanych gmin oraz firmy Greengas i Polskiego Stowarzyszenia Biometanu, oraz realizacja kolejnych powiatowych planów związanych z rozwojem klastra energii odnawialnej i spółdzielni energetycznej (budowa powiatowej farmy fotowoltaicznej) może dać potężny impuls rozwojowy dla ziemi prudnickiej. Trwają bowiem rozmowy, by powstała tu koreańska firma produkująca elementy wyposażenia biogazowni metanowych, czyli sektora rynku energii odnawialnej, którego gwałtownego rozwoju należy spodziewać się w najbliższych latach.

Źródło: Powiat Prudnicki

Po podpisaniu umowy o współpracy, od lewej: Józef Stępkowski, Janusz Siano, Wiesław Kopterski, Marek Pituła i Radosław Roszkowski. Fot. Powiat Prudnicki

Brak komentarzy

Rozpocznij dyskusję!

Bądź pierwszy, napisz swój komentarz!

Napisz komentarz

Napisz komentarz

Gazeta Prudnik24 – numer 287

Reklamy

Reklamy

Facebook