Prudnik24

Na rzecz województwa. Trwa nabór

Na rzecz województwa. Trwa nabór
29 czerwca
20:36 2024

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ogłosił nabór do Rady Seniorów Województwa Opolskiego. Czas na zgłoszenia do 24 lipca tego roku.

Ta propozycja to szansa dla osób, które ukończyły 60 lat, są aktywne i działają na rzecz środowisk senioralnych i swoich społeczności lokalnych. Mogą zostać członkami Rady, która będzie doradzać marszałkowi i zarządowi województwa w osobach marszałka Szymona Ogłazy, wicemarszałków Zbigniewa Kubalańcy i Zuzanny Donath-Kasiury oraz Robertowi Węgrzynowi, członkowi zarządu województwa.

Rada składa się z 28 członków, w tym:

  • 24 przedstawicieli seniorów, zamieszkałych na terenie województwa opolskiego;
  • 4 przedstawicieli podmiotów działających na rzecz seniorów, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku, działających na terenie województwa opolskiego.

O mandat członka Rady Seniorów Województwa Opolskiego może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

  1. W przypadku przedstawiciela seniorów:
  • zamieszkuje na terenie województwa opolskiego;
  • najpóźniej w dniu zakończenia naboru zgłoszeń ma ukończony 60 rok życia;
  • złoży samodzielnie formularz zgłoszeniowy wraz z listą poparcia, zawierającą podpisy
    20 seniorów zamieszkałych na terenie województwa opolskiego – wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia, wzór listy poparcia stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia ;
  • aktywnie działa na rzecz środowiska seniorów w województwie opolskim.

Więcej szczegółów na stronie: Ogłoszenie o wyborach do Rady Seniorów Województwa Opolskiego – Samorząd Województwa Opolskiego

(m)

Brak komentarzy

Rozpocznij dyskusję!

Bądź pierwszy, napisz swój komentarz!

Napisz komentarz

Napisz komentarz

Gazeta Prudnik24 – numer 293

Reklamy

Reklamy

Facebook