Prudnik24

Tag "zadania publiczne"

Dofinansowanie dla zadań publicznych

    Dofinansowanie dla zadań publicznych

Samorząd Powiatu Prudnickiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe realizacji zadań publicznych w sferach objętych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2024 r. Do rozdysponowania przygotowano

Czytaj artykuł

Gazeta Prudnik24 – numer 288

Reklamy

Reklamy

Facebook